چاپ کردن این صفحه

Frame (قاب)

تکنیکی در html است که صفحه نمایش را به چندین بخش تقسیم می کند.

طراحی سایت ها به صورت قاب موضوعی کاملاً مرده است.

برای اطلاعات بیشتر عبارت Seo Frame را در گوگل جستجو کنید.

 

Frame (قاب)